Karalama Defterim

Eğitim ve konuşmalarına hazırlanırken tüm notlarımı tuttuğum dijital bir not defterim var. En kalabalığı ise her notun ilk uğradığı yer “Karalama”. Okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, katıldığım eğitimler ve pek çok farklı kaynaktan ilgimi çeken, öğrendiğim bilgileri burada topluyorum. Bu defterin sayfalarını sizlere de açmak istedim.

Podcast versiyonları için aşağıdaki platformlardan herhangi birini seçebilirsiniz.

Subscribe to
Karalama Defterim

Or subscribe with your favorite app by using the address below